Regulament Concurs
Invită prieteni în Volt și câștigați împreună!

Perioada: 9 aprilie – 9 mai 2021
Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul") are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a concursului initiat de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR
1.1 Organizatorul Concursului cu premii "Invita prieteni in Volt si castigati impreuna!" (denumita în cele ce urmeaza „Concursul") este Volt Finance SA, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 1, Calea Floreasca, Nr 112, avand numarul de ordine la Registrul Comertului J40/1251/2016, codul de inregistrare fiscala 35545523, contul bancar numarul RO67BREL0002001369620100, deschis la Libra Internet Bank, reprezentata de Radu Ciorba, in calitate de Fondator (denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul/Volt").

1.2 Prin simpla participare la Concurs, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina www.aplicatia.volt.ro.


SECTIUNEA 2 - LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Campania este organizata si se va desfasura in aplicatia Volt.


SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
3.1 Concursul incepe in data de 9 aprilie 2021 și se încheie pe 9 mai 2021, ora 23:59. Dupa incetarea Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.


SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Conditii de eligibilitate.
La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita participantul:
a) Are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) A implinit varsta de 18 ani;
c) Are cont activ pe Facebook si participa la campanie dând un like Paginii de Facebook Volt - https://www.facebook.com/TransferInstant
d) Are sau descarca pe telefonul mobil aplicatia Volt si invita unul sau mai multi prieteni in aplicatie.

4.2 Inscrierea Participantului este valabila doar daca prietenul/prietenii accepta invitatia/invitatiile si instalează aplicatia. 1 prieten care accepta invitatia = 1 sansa de castig. Mai multi prieteni, mai multe sanse de castig.

4.3 Persoanele care descarca Volt în urma invitatiei primite pot participa ulterior la aceasta Campanie, urmand pasii de la 4.1 si invitand alti prieteni in aplicatie.

4.4 Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile in prezentul Regulament, angajatii si colaboratorii Organizatorului.


SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE CONCURSULUI
5.1 Premiile Concursului sunt:
· 1 telefon mobil Samsung Galaxy S21 Ultra, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, in valoare de 5120 lei, ce va fi oferit unui utilizator Volt care invita prieteni in aplicatie
· 1 Telefon mobil Samsung Galaxy A72, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, in valoare de 1950 lei, ce va fi oferit unui prieten care accepta invitatia utilizatorului Volt si descarca aplicatia

5.2 Valoarea totală a premiilor acordate este de 7777 lei.

5.3 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4 sunt automat inscrise in Concurs pentru castigarea telefon mobil Samsung Galaxy S21 Ultra.

5.4 Toti prietenii invitati de Participanti si care accepta invitatia descarcand Volt sunt inscrisi automat in concurs pentru castigarea unui telefon mobil Samsung Galaxy A72. Cei care ulterior indeplinesc si conditiile mentionate la sectiunea 4.1 si invita prieteni la randul lor, vor fi inscrisi automat in Concurs si pentru castigarea unui telefon Samsung Galaxy S21 Ultra.

5.5 La finalul perioadei inscrierilor, toate persoanele care au fost invitate in Volt si au acceptat vor fi enumerate intr-un document. Documentul va fi incarcat intr-o platforma online securizata de extragere, unde se va alege castigatorul telefonului Samsung Galaxy A72, in mod aleatoriu, urmand ca userul Volt care i-a trimis acestuia invitatia sa fie desemnat automat castigatorul telefonului mobil Samsung Galaxy S21 Ultra. La tragerea la sorti vor fi extrase si 3 rezerve.

5.6 Extragerea castigatorilor Concursului se va face in data de 12 mai 2021.

5.7 Castigatorii vor fi anuntati in data de 13 mai 2021 pe pagina de concurs www.aplicatia.volt.ro. Premiul va fi expediat catre castigator prin curier.

5.8 Premiile oferite in cadrul Concursului nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii.

5.9 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

5.10 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;

b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului


SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Conform legislatiei in vigoare, impozitul aferent acestui castig este de 10% din valoarea totala a premiului. Organizatorul se angajeaza sa achite plata integrala a impozitului, castigatorul neavand obligatia de a plati impozite asociate acestui castig. Valoarea impozitului este deja inclusa in valoarea totala a premiului.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

6.3 Prin simpla participare la Concurs, castigatorul declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.


SECTIUNEA 7 - LITIGII
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.


SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI
8.1 Concursul va putea fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.


SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 În scopul organizarii acestui Concurs, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate"), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2 Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Concurs sau al castigarii premiilor.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentului Concurs.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.5 În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, VOLT FINANCE S.A. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date cu caracter personal pe care le realizează să fie caracterizate de legalitate, echitabilitate și transparență, datele colectate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării.

9.6 Colectarea, stocarea sau consultarea datelor tale se va realiza în permanență în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. În cele ce urmează îți vom prezenta operațiunile pe care le efectuăm în legătură informațiile care te privesc atunci când folosești Aplicația sau Serviciile noastre. Nu uita că ne poți contacta pentru orice neclarități privind prelucrarea datelor tale pe care informațiile din acest document nu le poate lămuri.

9.7 Care sunt datele pe care le colectăm?
Volt colectează informațiile necesare astfel încât tu să poți beneficia de totalitatea Serviciilor pe care le-am dezvoltat, inclusiv atunci când instalezi, accesezi sau utilizezi Aplicația sau oricare dintre Serviciile noastre.

Ca să îți putem oferi Serviciile Volt, colectăm trei categorii de informații:

• informațiile pe care ni le furnizezi în mod voluntar.
• informații pe care le colectăm automat atunci când utilizezi Aplicația sau Serviciile noastre.
• informații care ne sunt transmise de către terți.
INFORMAȚIILE PE CARE NI LE FURNIZEZI ÎN MOD VOLUNTAR

De fiecare data când interacționezi cu oricare dintre Serviciile noastre, colectăm informațiile pe care tu ni le oferi. De exemplu, Aplicația noastră necesită un cont de utilizator pentru crearea căruia îți vom solicita date importante care te privesc, precum numele, prenumele, numele de utilizator și parola, adresa de e-mail, numărul de telefon și data nașterii. De asemenea, va trebui să ne oferi informațiile cu privire la cardul tău bancar (numele titularului de card, numărul cardului si codul CVC) înainte să efectuezi orice tranzacție prin Volt.

De asemenea, atunci când contactezi serviciul nostru de asistență pentru clienți, ne oferi în mod voluntar toate detaliile necesare soluționării cererii tale, pe care le colectăm ulterior în vederea îmbunătățirii Serviciilor noastre.

Am întocmit mai jos o listă cu datele pe care le colectăm direct de la tine și le prelucrăm atunci când utilizezi Aplicația, Serviciile sau website-ul nostru – te invităm să le afli:

• Datele tale de identificare, precum numele și prenumele, adresa sau data nașterii;
• Datele tale de contact, precum numărul de telefon sau adresa ta de e-mail, precum și detaliile privind dispozitivul pe care îl folosești în utilizarea Aplicației (e.g. telefon, tabletă etc.)
• Numele tău de utilizator, parola, precum și alte informații necesare înregistrării și utilizării Aplicației (e.g. prin accesarea și utilizarea Aplicației, ai posibilitatea solicitării unui serviciu prin completarea formularului, ocazie cu care ți se va aloca un cont de utilizator. Ai obligația și răspunderea de a păstra secretul parolei aferente contului de utilizator, orice accesare neautorizată ca urmare a divulgării parolei neputând fi imputată Volt Finance S.A.).
• Informații financiare, precum detaliile contului bancar pentru care vrei să utilizezi Aplicația și Serviciile noastre sau detaliile cardului tău de debit sau de credit (e.g. banca emitentă a cardului bancar, data expirării cardului, numărul cardului, cod IBAN). De exemplu, în cazul în care accesezi Serviciile Volt, ești de acord să furnizezi datele aferente cardului tăuprocesatorului de plăți partener al Volt Finance S.A. și ca informațiile cu privire la cardul tău să fie verificate și validate de către noi. În acest sens, Volt Finance S.A. va bloca o sumă în valoare de 1 sau 2 lei, ce urmează a se debloca în scurt timp fără costuri pentru tine.
• Fotografia de profil din rețeaua socială Facebook, doar dacă ne permiți acest lucru.
• Informațiile din doumente care sporesc securitatea privind contul tău de utilizator (e.g. seria unei facturi de utilități, extrasul de cont, dovada venitului).
• Orice alte informații statistice provenite în urma prelucrării datelor de mai sus (e.g. segmentarea clientelei în funcție de criterii statistice, identificatorul unic asociat fiecărui client Volt).
• Corespondența pe care o purtăm, în situația în care ne contactezi sau te contactăm în legătură cu utilizarea Aplicației sau a Serviciilor.
INFORMAȚII COLECTATE AUTOMAT DE PE DISPOZITIVUL TĂU

În anumite situații, datele tale cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigură că îți propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul tău, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formarea unor oferte dedicate.

Volt este o aplicație de transfer de bani între persoane fizice pe baza numărului de telefon. Posibilitatea integrării elementului social în cadrul unei aplicații de online banking este tocmai ce diferențiază Aplicația și Serviciile noastre – de aceea, vom avea nevoie de anumite seturi de informații pe care, atunci când ne permiți, le vom colecta în mod automat direct de pe dispozitivul tău.

Informațiile din această categorie pot fi sortate în funcție după cum urmează:

• Date privind utilizarea Aplicației și Serviciilor
Putem colecta anumite informații privind modul în care utilizezi Serviciile noastre. De exemplu, colectăm date privind modul în care interacționezi cu Aplicația și Serviciile, identificăm care sunt funcționalitățile pe care le preferi în funcție de frecvența utilizării lor și încercăm să îți oferim, pe baza acestor date, îmbunătățiri ale experienței Volt personalizate pe baza a ceea ce noi credem că preferi.

Vom putea, de asemenea, să colectăm informații privind modul în care navighezi pe website-ul nostrum, cum ar fi orele la care accesezi pagina de internet, paginile pe care le vizitezi frecvent și așa mai departe.

Putem colecta modul în care alegi să comunici prin intermediul chatului Volt, datele și orele la care ai fost implicat în conversații sau putem colecta date astfel încât să identificăm contactele pe care alegi să le implici cel mai des în conversațiile din cadrul Volt. Nu îți face griji însă – niciunele dintre datele privitoare la cei din agenda ta telefonică nu vor fi dezvăluite unor persoane neautorizate și vor fi folosite de noi doar pentru a-ți putea pune la dispoziții servicii eficiente de comunicare în cadrul Aplicației noastre.

• Date privind dispozitivul pe care îl folosești
Colectăm date privind de pe și despre dispozitivul pe care îl folosești astfel încât să ne adaptăm Serviciile special pentru tine. Vom colecta informații despre hardware-ul și software-ul dispozitivului tău (e.g. tipul și modelul de hardware utilizat, versiunea sistemului de operare, date privind spațiul de stocare al dispozitivului tău, identificatorul unic al dispozitivului e.g. codul IMEI sau al altor elemente e.g. adresa MAC alocată dispozitivului tău, browserul utilizat atunci când vizitezi site-ul Volt, nivelul bateriei și setările privind fusul orar).

Putem colecta date privind conexiunea ta la internet, precum furnizorul tău de servicii de internet, adresa IP, semnalul. De asemenea, vom putea colecta automat numărul de telefon pe care îl folosești prin intermediul dispozivului pentru a-ți facilita accesul și utilizarea Aplicației și Serviciilor Volt.

Putem colecta și informații furnizate de senzorii existenți pe dispozitivul tău, cum ar fi accelerometrul, senzorii biometrici sau giroscopul.

• Contactele din agenda telefonică
Comunicarea este un element esențial pe care îl avem în vedere atunci când dezvoltăm și aducem îmbunătățiri Aplicației și Serviciilor noastre. Cu permisiunea ta expresă, vom colecta informații din agenda telefonică a dispozitivului tău pentru a-ți putea asigura conectivitatea în cadrul Aplicației Volt. În acest fel vei putea să comunici cu prietenii tăi direct din Aplicație, să soliciți o anumită sumă de bani sau chiar să negociezi tranzacțiile pe care le efectuezi cu Volt. De asemenea, îți oferim posibilitatea de a crea grupuri în care vei putea purta simultan discuții cu mai multe dintre contactele tale sau chiar să împarți nota de plată, facturile sau orice altă cheltuială comună prin intermediul Serviciilor de tip split the bill.

În considerarea caracterului special și sensibil al acestor date, limităm scopurile prelucrării informațiilor privind agenda ta telefonică la îmbunătățirea Serviciilor pe care ți le oferim și la posibilitatea oferirii unor funcționalități din cadrul Aplicației. Totodată, ne asigurăm că atât datele privind contactele tale din agenda telefonică, precum și orice altfel cu caracter sensibil, nu vor fi transferate altor persoane și, în nicio circumstanță, nu vor fi publicate.

• Informații privind locația
Dacă activezi aceasta funcționalitate, vom putea colecta informații privind locația dispozivului tău prin intermediul tehnologiei GPS și al altor senzori existenți pe dispozitivul tău.

9.8 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la Volt Finance SA din Bucuresti, Sect. 1, Calea Floreasca, Nr 112 sau prin email la suport@volt.ro.

9.9 Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Volt Finance SA sunt disponibile permanent pe www.volt.ro, sectiunea Politica de Confidentialitate https://www.volt.ro/privacy-policy/.

9.10 Prin participarea la Concurs, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Volt Finance SA, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.
Înapoi la pagina de concurs.
Made on
Tilda